Visions pl

Możnaby rzec, iż seria ta jest kontynuacją serii „ Dreams”. W przypadku „ Visions” również mamy do czynienia z modyfikacją rzeczywistości, tworzeniem wyimaginowanych sytuacji, wyśnionych przestrzeni. Niebywałe pomysły rodzą się w głowie, a być może to co w snach ziści się kiedyś w realnym świecie? Fotografia kreatywna przyczynia się do rozmyślań nad przeszłością, teraźniejszością, przyszłością. Pozwala zobaczyć to, co wydawałoby się niemożliwe. Wszystkie sytuacje są pomysłem kreatora – fotografa, który sprytnie łączy ze sobą odległe światy. Z początku każdy obraz wydaje się być abstrakcją, jednak po chwili namysłu, każdy element zdjęcia staje się zrozumiały, uzasadniony wręcz. Dodatkową wartością są też niedopowiedzenia, niejasności, czyli tajemnica powstania, jak i impuls, który przyczynił się do stworzenia danej sytuacji. Oniryczne wizje pokazują niesamowite możliwości wyobraźni oraz marzeń o innym świecie. Stają się fabularyzowanymi opowieściami, każda fotografia kreatywna opowiada inną historię. Na pewno celem nie jest, by w jakimkolwiek stopniu interpretacja obrazu była narzucona. Każdy przecież odczuwa zdjęcia przez pryzmat swoich, a nie cudzych doświadczeń. Własne przeżycia oraz uczucia grają tutaj ważną rolę i nie można nikomu narzucić odczuwania wytworzonej przed oczami wizualizacji. 

angielski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


eight − = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>